image

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana

Šobrīd ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt nevarat.
Ūdens skaitītāju rādījumus varat nodot no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.