image

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana

Sākot ar jūlija mēnesi ūdens skaitītāja rādījumus internetā varēs nodot līdz mēneša 3. datumam
Šobrīd ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt nevarat.
Ūdens skaitītāju rādījumus varat nodot no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam.